De Schoenaker Academie heeft aan Feenomeen gevraagd om de bestaande website te optimaliseren. Dat is gerealiseerd met meer aansprekende teksten en foto’s. De nieuwsbrief is inhoudelijk ook verbeterd. Door resultaten te meten met Mailchimp kan de mailing verder aangescherpt worden.

Ga naar Over Feenomeen, Blog Mijn bedrijf online, Contact.